سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
ستیز ، تدبیر را باطل کند . [نهج البلاغه]